Bipolar Logo

A Bipolarról


A Bipolar a KSB „Közép- és Kelet-Európa“ programjában
A Bipolar német-magyar együttmu"ködési programjával folytatódik az a munka, amit a Kulturstiftung des Bundes a 2006 végén kifutó Büro Kopernikus címu" német-lengyel programmal elkezdett. Mindkét program célja a Németország és az új tagállamok kulturális szereplo"i közötti közvetlen munkakapcsolatokat ero"sítése. A Büro Kopernikus és a Bipolar lebonyolítója a Relations közhasznú egyesület, amely Nyugat és Kelet kulturális cseréjének támogatására szintén a KSB kezdeményezésére alakult.
A Bipolar két millió euróval támogat színvonalas, német-magyar együttmu"ködési projekteket a 2006-2007-es évadban. Az összeg nagyobbik részét, 1,6 millió eurót, szakmai zsu"ri osztotta el nyilvános pályázat keretében. A Bipolar emellett támogat kultúrpolitikai jelento"ségu", a két ország együttmu"ködésében létrejövo" más programokat is.


Innovatív ötletek és újszerű együttműködések
A neves német és magyar szakemberekbo"l álló zsu"ri 28 kulturális projektet javasolt támogatásra. A kiválasztott programok mindegyike kiemelkedo" színvonalú, és az együttmu"ködés hosszú távú leheto"ségeit ígéri. A kiválasztott projektek együttesen majdnem minden mu"fajt és kulturális tevékenységi formát képviselnek: a programban szót kap a képzo"mu"vészet és médiamu"vészet, a zene, az irodalom, a színház, a performansz, a tánc, a kultúrtörténet és a közmu"velo"dés. Több projekt résztvevo"i fiatalok és gyerekek. A megvalósuló programok nagy része tartalmilag három, a Bipolar pályázati kiírásában megfogalmazott témakörhöz kapcsolódik: „Az utópia jövo"je“, „A kollektív emlékezet és az emlékezés kultúrája“, valamint „A normalitás utáni vágy“.


Szakmai Zsűri
A nyolctagú szakmai zsu"ri munkájában magyar részro"l dr. Wessely Anna mu"vészetszociológus, Hegyi Dóra kurátor, Eötvös Péter zeneszerzo"-karmester, valamint prof. Karsai László történész vettek részt. Németországból Kathrin Tiedemann, a Forum Freies Theater Düsseldorf intendánsa, prof. Jean-Baptiste Joly, a stuttgarti Akademie Schloss Solitude igazgatója, dr. Andreas Broeckmann, a berlini transmediale fesztivál vezeto"je, valamint Hortensia Völckers, a Kulturstiftung des Bundes mu"vészeti igazgatója voltak a zsu"ri tagjai. A Bipolar pályázati felhívását Tálasi Flóra, a Bipolar program igazgatója a szakmai zsu"rivel együttmu"ködve dolgozta ki. A program megvalósítását Tálasi Flóra a berlini Bipolar szervezo"irodából irányítja.
A Bipolar egyszeri kezdeményezés, csak a 2006 augusztusától 2007 szeptemberéig tartó ido"szakban megvalósuló együttmu"ködési projekteket támogat. A Bipolar munkatársai remélik, hogy a közös munka eredményeként új, a jövo"ben is jól mu"ködo", a kulturális élet minden területét átszövo" hálózat jön létre a két ország között. Ehhez a Bipolar azzal szeretne hozzájárulni, hogy honlapján az egyes projektek részletes leírása mellett a részt vevo" szervezeteket és a támogatott projektek szervezo"it és alkotóit is bemutatja (Résztvevo"k).


Pályázati felhívás és utazási támogatás

A Bipolar 2005 szeptemberében megjelent pályázati felhívása német és magyar alkotókat, valamint kulturális szakembereket és szervezeteket kívánt arra ösztönözni, hogy közösen dolgozzanak ki projektterveket. Az érdeklo"do" projektvezeto"k, akik nem rendelkeztek megfelelo" tapasztalatokkal-kapcsolatokkal a másik országban, már 2005 novemberében benyújthattak egy utazási pályázatot, melyre százhatvanan jelentkeztek. 2005 decemberében a szakmai zsu"ri 30 utazási támogatást ítélt oda, hogy ezzel segítse elo" a megfelelo" partner megtalálását, illetve az együttmu"ködési projektek közös elo"készítését. Így a Bipolar mindkét országból tizenöt pályázó utazásához járult hozzá 1000-1000 euróval.


Tanácsadás

A Bipolar fontosnak tartotta, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a potenciális érdeklo"do"ket a pályázatok leheto"ségéro"l, ezért tájékoztató fórumokat tartott tizenegy magyar és tíz német városban, amelyeken több mint négyszáz érdeklo"do" vett részt. A pályázók a benyújtási határido" közeledtével személyes konzultációt is igénybe vehettek Berlinben és Budapesten.
A 2005 szeptemberéto"l mu"ködo" berlini és budapesti iroda munkatársai több hónapon keresztül telefonon válaszoltak az érdeklo"do"k és a pályázók kérdéseire, és igyekeztek a tervezett projektekhez illo", lehetséges partnerek megtalálásában is tanácsadással segíteni. Ezt a szolgáltatást sokan igénybe is vették - munkatársaink megközelíto"leg 700 telefonhívást kaptak.


Együttmu"ködési projekttámogatás

A zsu"ri 2006 július elején döntött a német és magyar pályázók által közösen kidolgozott 144 projekttervro"l. A kiválasztottak között találhatók kisebb és nagyobb költségvetésu" pályázatok, valamint nagyvárosokból és kisebb településekro"l érkezo" projektek. Közülük tizenöt részesül 40.000 és 100.000 euró közötti, és tizenhárom 40.000 euró alatti támogatásban. A Bipolar 29 nyertes projektjének sokszínu" rendezvényeivel 2007 szeptember végéig találkozhatnak majd szerte a két országban.


Diskurzus

A három tágan értelmezett központi témáról - kulturális emlékezet, normalitás és utópia - a Bipolar szeretne párbeszédet indítani a két ország között. A sokrétu" témák mindegyikéro"l írnak felkért szerzo"k és a projektekben részt vevo" mu"vészek, alkotók és szakemberek, de örömmel fogadjuk - és kérjük - más érdeklo"do"k írásait is. Reméljük, hogy Diskurzus oldalunkon izgalmas eszmecsere bontakozik majd ki.e


Keretprogram
A Bipolarral egyideju"leg a Németországi Magyar Évad (Ungarischer Akzent) is ero"síteni kívánja 2006-2007-ben a német-magyar kulturális kapcsolatokat. A két program közös támogatásban részesít egyes, kultúrpolitikai jelento"ségu", a két ország együttmu"ködésében létrejövo" projekteket. Az elso" ilyen rendezvény, amelyben a Bipolar jelento"s részt vállalt, a „Németek Magyarországon. Magyarok Németországban. Európai életutak” címu" kiállítás az ulmi Központi Dunai Sváb Múzeum szervezésében. A két kultúra közötti kapcsolatok nyolcszáz évét bemutató vándorkiállítás német és magyar múzeumok példamutató együttmu"ködésének eredménye. A huszonkét élettörténetet bemutató tárlat látható lesz még Berlinben, Budapesten és Pécsett.
Ezen kívül közösen emlékezik meg a Bipolar és a Németországi Magyar Évad az 56-os forradalom 50. évfordulójáról egy, a kutatások mai állását tükrözo" bemutató konferencia keretében.

 
A lap tetejére