Bipolar Logo

Kreatív felejtés és emlékezéskultúra

A projekt tizenkét  író együttműködésén alapul. Az alkotók sajátos irodalmi közegben egymás írásaira reagálva vizsgálják az individuális és a kollektív emlékezet és felejtés különböző tapasztalatait és stratégiáit a két országban.

A német és a magyar társadalom egyaránt a legkülönbözőbb politikai rendszereket élte át a 20. században Mindkét országban uralkodtak, ha eltérő módon is, totalitárius rendszerek. Az átmenet egy szabadabb társadalomba mindig nehéz, és sokszor az igazság elhallgatásával jár együtt. Ennek tudatában érdemes foglalkozni azzal, hogyan kezelik az írók az emlékezés folyamatokat; szembesíteni az egyik ország emlékezetkultúráját a felejtésnek a másikban kialakult kultúrájával; kölcsönösen megismerni a múlt feldolgozásának irodalmi formáit; megvizsgálni, hogyan jelennek meg az egyéni és a kollektív emlékezet tabutémái a közelmúlt német és magyar irodalmában. 

A meghívottak megismerkednek a két ország íróinak a projekt szempontjából fontos műveivel. 2007 januárjában Budapesten avatják be a magyar írók a német résztvevőket a magyarországi diskurzusba. A másik országról szerzett friss benyomásaik alapján a szerzők új műveket írnak. A résztvevők 2007 márciusában a berlini Literarisches Colloquiumban találkoznak újra, hogy a mindkét nyelvre lefordított írásokat háromnapos műhelymunka során közösen feldolgozzák és kommentálják. A projekt során született új irodalmi alkotások és a viták szövege mindkét nyelven és mindkét országban megjelenik: Magyarországon a Magyar Lettre Internationale nyári számában, Németországban pedig a Sprache im technischen Zeitalter című folyóiratban.

A felkért írók Németországból: Marcel Beyer, Terézia Mora, Robert Schindel, Thomas Lehr, Julia Franck, Katja Lange-Müller; Magyarországról: Balla Zsófia, Garaczi László, Kukorelly Endre, Márton László, Németh Gábor, Parti Nagy Lajos.

Események

2007. január közepe
Kétnyelvű felolvasás és beszélgetés
Eckermann Kávéház, Budapest

2007. március 27–29.
Műhely, felolvasások és pódiumbeszélgetések
Literarisches Colloquium Berlin

2007. szeptember 6. 16 h
Az esszék magyar publikációja, felolvasás
Írók Boltja, Budapest VI., Andrássy út 45.
Az írások magyarul a Magyar Lettre Internationale-ban jelentek meg. A felolvasáson kKözreműködik Balla Zsófia, Garaczi László, Parti Nagy Lajos és a szerkesztő Karádi Éva.

2007. szeptember 27.. 16 h
Projektbemutató a Szépírók Őszi Fesztiválján
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest V., Károlyi Mihály utca 16. www.pim.hu

2007. szeptember 20.
Az esszék puplikációja németül a Sprache im technischen Zeitalter című folyóiratban

Október 18. 18.00
Kreatív felejtés
Felolvasás és beszélgetés

Művészetek és Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi tér 7–8. www.pmh.hu

Válogatás hat magyar és hat német író szövegeiből a kulturális emlékezetről és a
felejtésről. Az írások a Magyar Lettre Internationale őszi számában jelentek meg.
Közreműködik: Balázs Attila, Kukorelly Endre, Németh Gábor és a szerkesztő,
Karádi Éva

Október 27. 16.00
Kreatív felejtés a Szépírók Őszi Fesztiválján

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest V., Károlyi u. 16. www.pim.hu

A fesztiválbemutatón közreműködik: Balla Zsófi a, Garaczi László, Kukorelly Endre,
Márton László, Németh Gábor, Parti Nagy Lajos.

Október 30. 1600
«Kreatív felejtés»-vita a Lettre őszi számában

Írók Boltja, Budapest VI., Andrássy út 45.
Közreműködik: Balázs Attila, Márton László, Tatár Sándor és Karádi Éva

November 27. 18.00
Emlékezetkultúrák és emlékezetpolitikák

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Tanácsterme,
Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/ a. 7.18

Vita a német, a magyar, és más európai emlékezetkultúrákról és emlékezetpolitikákról
a Magyar Lettre Internationale őszi számában megjelent, a Kreatív felejtés
projektben készült szövegek alapján.


A képen: Karádi Éva, Kukorelly Endre és Garaczi László

Image

Német projektvezetés
Thomas Geiger, Aylin Rieger

Német lebonyolító
Literarisches Colloquium Berlin www.lcb.de

Magyar projektvezetés
Karádi Éva

Magyar lebonyolító
Szépírók Társasága, Budapest www.szepiroktarsasaga.hu

További szervezetek
A "Sprache im technischen Zeitalter" című irodalmi folyóirat és a "Magyar Lettre Internationale"

További résztvevők
Balla Zsófia, Marcel Beyer, Julia Franck, Garaczi László, Kukorelly Endre, Katja Lange-Müller, Thomas Lehr, Márton László, Terézia Mora, Németh Gábor, Parti Nagy Lajos, Robert Schindel

A lap tetejére